AliSi s.r.o.
Rudinka 40
023 31 Rudinka
Slovensko 

IČO: 47 377 259
DIČ: 2023832998
IČ DPH: SK2023832998

tel.: +421 903 500 351

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 59831/L

Zodpovedný vedúci:

Mgr. Miloš Kyselica
E-mail: milos.kyselica@eleven-sportswear.sk
Telefón: +421 902 955 985

 
Prevádzková doba:

NON STOP                                  


Bankové spojenie:

SR - platba v EUR
ČSOB a.s. č.ú.: 4018691020/7500
IBAN: SK87 7500 0000 0040 1869 1020